I løbet af april 2017 kunne en række arrangementer og workshops opleves i Lisbjerg. En fællesnævner for dem alle var et fokus på de lokale fortællinger og på koblinger mellem fortid, nutid og fremtid. Nedenfor kan du læse de løbende opsamlinger på arrangementerne.

Arkæolog Camp og Science Lab

5. april slog Moesgaard Museums arkæologer lejr på Lisbjergskolen. Eftermiddagens Arkæolog Camp og Science Lab var godt besøgt, og Lisbjergboere i alle aldre fik mulighed for både at fortælle, hvad de allerede vidste om egnens forhistorie og opdage nye historier og fund, som de ikke anede havde ligget gemt i ”baghaven”.

P4 Østjylland havde som optakt lavet et indslag med en lokal borger, der havde oplevet, at fortiden kom tæt på, da det viste sig, at hans byggegrund var beboet af middelalderskeletter! Efterfølgende bragte P4 Østjylland et indslag fra selve arrangementet med interviews, hvor borgere i alle aldre kom til orde.

 

 

De første stenalderbønder og fremtidens fødevarer

Under aftenarrangementet blev vi ført fra tidligste bønder i Lisbjergområdet og ud i verden af arkæobotaniker Peter Mose Jensen fra Moesgaard Museum. Mens fremtidsforsker Birthe Lindahl Jeppesen tog stafetten op derfra og fortalte om fremtidens fødevarescenarier. Der blev også lejlighed til at smage en bid af fortiden og fremtiden, og til at overveje om man mon mentalt set føler sig mest som ”jæger” eller ”bonde”.

 

 

Spørgsmål til fortiden

Mange deltagere bidrog også med spørgsmål, som de godt kunne tænke sig at stille, hvis de pludselig mødte en person fra stenalderen.

Ved de kommende arrangementer vil taleboblen og refleksionerne over spørgsmål til fortiden være gennemgående. Alle de gode spørgsmål samles og offentliggøres her på siden ved projektets afslutning.

 

En tidskapsel lander på Lisbjergskolen

Fredagen inden vores arrangementer i borgerhuset 24. april var vi på besøg på Lisbjergskolen. Her fik vi lov til at præsentere os for rundt regnet 350 elever, der med stor entusiasme tog imod opfordringen til at tage del i historien og putte ting fra deres hverdag i en Tidskapsel.

 

 

Vi havde medbragt Tidskaplen (en stor trækiste med låg), der vakte megen opmærksomhed og en stak fortrykte ark, der kunne udfyldes med spørgsmål til børnenes nære liv. – Hvor mange søskende har du? Hvad er din livret? Hvor er dit yndlingssted? osv. Men Tidskapslen var også ledsaget af en lang liste med inspiration til effekter, der kunne komme i Tidskapslen.

Alle lærere og pædagoger havde modtaget et oplæg om Tidskapslen på forhånd, og der var derfor allerede elever, som havde arbejdet med indhold til den, som blev afleveret på dagen.

Tidskapslen fik lov at stå resten af dagen og frem til mandag eftermiddag, hvor den blev flyttet over i borgerhuset.

Fortiden for fremtiden

24. april havde vi kapret beboerhuset i Lisbjerg. Det blev til mange gode snakke om, hvordan fortiden kan spille en rolle i fremtiden.

Om eftermiddagen var borgere i Lisbjerg (og andre interesserede) inviteret til at komme forbi med input til spørgsmålet: Hvordan får vi fortiden med ind i fremtidens Lisbjerg? For at konkretisere spørgsmålet og sikre kvalificerede input, havde vi indrettet flere små stationer i beboerhuset:

Spørg en viking! Stationen bestod af En stor taleboble ledsaget af en lifesize udskåret viking og lagde op til at skrive spørgsmål på post its og sætte på taleboblen ud fra tankeeksperimentet: Hvad ville du spørge om, hvis du mødte en person fra vikingetiden?

Tidskapsel. Mandag eftermiddag blev Tidskapslen, der siden fredag morgen havde stået på Lisbjergskolen, flyttet over i Beboerhuset, hvor endnu flere kom forbi med bidrag fra deres hverdag anno 2017.

Familiefotos, tegninger, to aflagte mobiltelefoner, hjemmelavede smykker, en karton mælk, og en stil fra 1966 om hjemegnen Lisbjerg var blandt skattene.

Opringninger fra fortiden. Som en del af Historier hos os! opstod en idé i projektgruppen, som kan blive en udløber af projektet. Det konkrete forslag – under overskriften Opringninger fra Fortiden – blev brugt som oplæg til dialog og respons fra lokale borgere. Ved hjælp af fortrykte ark vi mulighed for at indsamle gode idéer, uventede tanker og generel opbakning til projektet, som vi vil arbejde videre med.

Frit udspil En sidste station i workshoppen bød på et oplæg til at komme med helt frie udspil til mulig formidling at Lisbjergs spændende fortid.

 

 

 

P4 Østjylland havde som optakt til aftenens debatarrangement haft professor Jesper Lier Boldsen fra Syddansk Universitet i studiet til et interview om sundhedstilstanden hos de middelalderlige borgere i Lisbjerg.

Hele eftermiddagen og aftenen var P4 Østjylland tilstede i Beboerhuset i Lisbjerg og samlede materiale til indslag i radioen den følgende dag, hvor lokale beboere i alle aldre fik lejlighed til at dele deres refleksioner med de østjyske P4-lyttere.

 

Døjer du med spedalshed?

Aftenens debatarrangement gav anledning til indlevelse i middelalderens levevilkår og til mange aha-oplevelser omkring sammenhængen mellem livsstil og sundhedstilstand både i middelalder og i vores egen tid.

Professor Jesper Lier Boldsen, der er ekspert i middelalderens sygdomme og sundhedstilstand og afdelingsleder på Retsantropologisk afdeling ved Syddansk Universitet, bragte os helt tæt på middelalderens borgere i Lisbjerg. Hvad fejlede de, og hvordan har livet i det hele taget præget deres kroppe?

Overlæge Reimar Thomsen fra Aarhus Universitetshospital, der til gengæld er ekspert i moderne livsstilssygdomme fortalte om sundhedstilstanden i dag og om hvilke sygdomme, der har en sammenhæng med vores moderne livsførelse.

 

 

For eksempel fandt vi ud af at moderne livsstilsproblemer som fedme og blodpropper kommer af kropsfunktioner, der var supersmarte at have i middelalderen.
Overvægt er nemlig en fordel, når man skal bekæmpe infektionssygdomme som tuberkulose og spedalskhed, og det er praktisk at kunne stoppe blødninger, når man har været udsat for vold!

Lyden af Lisbjergs fortidsminder

På den nationale Fortidsmindedag 30. april gik vores lydfortællinger i luften med en guidet tur i Lisbjerg. Vi var begunstiget af høj sol og engagerede fremmødte.

Ruten begyndte lige dér, hvor nye borgere var i fuldsving med at indtage boligerne i et spritnyt boligkompleks. Herfra kunne vi se ud over Egådalen og ned til stedet, hvor Moesgaard Museum i 2002 udgravede sporene efter nogle af landets allertidligste stenalderbønder. En perfekt location til at høre fortællingen om en dreng, der for 6000 år siden boede og levede på netop den boplads. Herfra gik turen til fortællingen om jernalderkrigeren, der vender hjem, som blev hørt ved Lisbjergskolen, hvor store jernalderpladser er udgravet i forbindelse med byggemodning til det nye Lisbjerg. Syd for kirken med udsigt til det trafikale knudepunkt omkring Ikea, var det ikke svært at forestille sig udsigten fra vikingestormandens gård til vadestedet ved Lisbjerg Bro og vejen ind til Aros. Endelig traf vi bekendtskab med Gunhild – en middelalderlig borger, der søger helbredelse for sine lidelser, på stedet hvor Moesgaard Museum udgravede 38 skeletter af middelalderens jævne bønder ved Lisbjerg Kirke i 2015.

 

 

Lytteturen gav en god vekselvirkning mellem klassisk formidlende byvandring, dialog og lyttepassagerne, hvor deltagerne slog sig ned i græsset, trak ud i små grupper eller gik lidt omkring.

På grund af det enkle format med streaming direkte fra hjemmesiden var der faktisk ingen tekniske vanskeligheder, og adgangen til hjemmesiden og filerne lod ikke til at volde nogen som helst vanskeligheder uanset aldersgruppe.

Som optakt til lanceringen af lydfortællingerne bragte P4 Østjylland og dr.dk hhv. indslag og en artikel, der refererede til lydfortællingerne og uddybede hensigterne bag hele projektet.

Udstilling på Dokk1

Formidling af projektet og opfordringen til at høre lydfortællingerne og til at stille flere spørgsmål til fortiden, blev installeret i en af Dokk1’s store pop-up-stande umiddelbart efter lanceringen af lydfortællingerne. Udstilling står frem til 10. maj og forventes at være med til at brede tankerne bag projektet og lydfortællingerne ud til langt flere end borgerne i Lisbjerg samt at generere flere indsamlede spørgsmål til fortiden. Uddrag af spørgsmålene fra alle arrangementer vil blive samlet og bragt her på siden.