Hvad må du?

Du må gerne søge efter oldsager på jordoverfladen. Husk at søge tilladelse hos lodsejer forud for færden på privat grund. Registrer altid fundsted så præcist som muligt ved hjælp af koordinater eller afkrydsning på målebordsblad og nummerering af genstandsfund. Kun et minimum oldsager bør indsamles.

Mange er begyndt at søge efter fund på jordoverfladen med metaldetektor. Du kan også træne øjnene til at spotte flintgenstande og potteskår, som hyppigt er pløjet op på jordoverfladen. Som regel er de bedste betingelser til stede på en nypløjet mark, som har fået lidt regn.

 

 

Har du fundet noget, kan du henvende dig til museets arkæologer. Typisk kan arkæologen fortælle om genstandens alder og funktion. Med mindre arkæologen vurderer genstanden til at være “af særlig kulturhistorisk værdi”, kan man beholde genstanden til glæde og udstilling i eget hjem. Ofte vil arkæologen dog gerne registrere fundet ved at fotografere og måle det og notere fundforhold og sted.

 

Har du fundet noget?