Det er veldokumenteret at kulturarv har stor betydning for et områdes popularitet når det kommer til bosættelse og tiltrækning af erhvervsliv. Derfor forsøger arkitekter og byplanlæggere ofte at finde og integrere historien i nye bybilleder.

Men det kan være udfordrende at skabe en oplevelse af historisk forankring og stedsidentitet, når store nye bydele opføres fra bar mark, hvor historiens vingesus ikke lige er til at få øje på. 

Som regel er der fokus på synlig kulturarv. Men faktisk findes historien tit lige under fødderne! Byggemodning vil nemlig ofte naturligt indbefatte arkæologiske undersøgelser, og det er særdeles oplagt at opdyrke netop den historie, som lå gemt under mulden, inden nybyggerne flyttede ind.

 

Men hvordan kan vi opdyrke den skjulte kulturarv til at blive en del af fortællingen om et sted? Det har vi arbejdet med i projektet Historier hos os!

I rapporten, som kan downloades her deler vi nogle af refleksionerne til inspiration for museer, byudviklere og bygherrer, der ønsker at arbejde med stedsidentitet og historisk forankring i forbindelse med opførelsen af bebyggelser fra – tilsyneladende – bar mark.

Hent rapporten!