Danmark er inddelt i 27 forskellige arkæologiske ansvarsområder, som varetages af hvert sit lokale museum. Hvis du vil vide mere om arkæologiske udgravninger, fund og fortidsminder, eller hvis du har gjort et fund, så kan du henvende dig til dit lokale museum.