Hvad må du ikke?

  • Privatfolk har forbud mod at grave ned i jordoverfladen efter oldsager.
  • Det er ulovligt at sælge genstande, der ville kunne erklæres for danefæ.
  • Det er forbudt at optage genstande fra havbunden, der er ældre end 100 år.
  • Ifølge Museumsloven er alle synlige fortidsminder fredede, og deres tilstand må ikke ændres. Dvs. de må ikke fjernes eller ødelægges ved beplantning, kørsel, pløjning eller deponering af marksten.

 

Se mere om synlige fortidsminder

Se hvad du skal gøre, hvis du finder noget

Se den danske museumslov